ΚΟΥΝΟΥΠΙ

Οικογένεια Culicidae
Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά περιοχή του κόσμου που να μη μπορεί να αναπτυχθεί κάποιο από τα 2500 είδη κουνουπιών που έχουν καταγραφεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη στάσιμου ή με μικρή ροή νερού για την τοποθέτηση των αυγών του και την ανάπτυξη των ατελών σταδίων. Εστίες ανάπτυξης των υδρόβιων σταδίων μπορεί να είναι βαρέλια με νερό, στέρνες, σχάρες συγκέντρωσης νερού, ακόμα και το νερό στο πιάτο που μπαίνει κάτω από τη γλάστρα. Τα κουνούπια είναι οι μοναδικοί φορείς των παθογόνων της ελονοσίας, του κίτρινου πυρετού και του δάγγειου πυρετού. Εκτός όμως από την μετάδοση ασθενειών που μπορεί να πάρει διαστάσεις επιδημίας το τσίμπημα του κουνουπιού αποτελεί μια σημαντική ενόχληση και παράγοντα δυσφορίας για τον άνθρωπο.