Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
            ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ
                 6932-251253
Για να πετύχουμε γρήγορα και επιθυμητά αποτελέσματα ακολουθούμε μια σειρά ενεργειών
 1. Αναγνωρίζουμε το είδος του εντόμου
 2. Εντοπίζουμε τα σημεία που αποτελούν εστίες ανάπτυξης του εντόμου, και τους πληθυσμούς του
 3. Καταγραφή των μέτρων που μπορούν να συμβάλουν στην εξάλειψη του πληθυσμού, με βάση το βιολογικό κύκλο του εντόμου
 4. Επιλογή του μέτρου ή συνδυασμού μέτρων με σκοπό την ολοκληρωτική καταπολέμηση του εντόμου προσέχοντας να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη υγεία και να μην επιβαρυνθεί το περιβάλλον.
 5. Ο καθορισμός του χρόνου επέμβασης  αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας
Μέτρα που θα συντελέσουν από μόνα τους ή ο συνδυασμός τους στη καταπολέμηση των ανεπιθύμητων εντόμων είναι
  • Μέτρα υγιεινής
  • Μέτρα μηχανικά
  • Μέτρα βιολογικής καταπολέμησης
  • Μέτρα χημικής καταπολέμησης
Τα σκευάσματα που  χρησιμοποιούνται είναι  εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.